NÄITÄ KANTSII VAROO
1. Kun oppilas luo omaperäisen tuotoksen eli teoksen, hän saa teoksen tekijänoikeudet. Näin ollen esim. runoa, piirustusta tai novellia ei voi julkaista ilman hänen lupaansa, ja alaikäisen kohdalla tulee kysyä lupa myös huoltajalta. Helpointa on kerätä luvat koko porukalta etukäteen ennen kuin suunnittelee ryhmänsä kanssa nettitoiminnan aloittamista.

2. Jos oppilas näkyy kuvassa, kannattaa ehdottomasti kysyä lupa kuvan julkaisuun. Lupaa ei ole pakko kysyä, mutta sinua voidaan syyttää rikoksesta, jos oppilas tai hänen huoltajansa kokee, että kuva on horjuttanut oppilaan yksityiselämän turvaa (Perustuslain 2. luku, 10 §) tai se on sisältänyt yksityiselämää koskevia tietoja, jotka ovat aiheuttaneet halveksuntaa, vahinkoa tai kärsimystä (Rikoslain 24. luku, 8 §).

3. Tietokoneohjelman kopiointi sekä tietokoneelta luettavissa olevan teoksen kopiointi tietokoneella esitettäväksi on kielletty (TOL 2, 11 §, 12 §)!

NO MITÄ SÄÄ VOIT TEHRÄ?
1. Voit käyttää teosta opetuksessa, paitsi elokuva- ja näyttämöteoksia (TOL 2, 21 §).
2. Voit tallentaa ääntä tai kuvaa oppilaan esityksestä opetustoimintaa varten, vaikka esitys sisältäisi julkaistun teoksen (TOL 2, 14 §).
3. Voit valmistaa teoksesta kappaleita opetustyötä varten ja käyttää niitä, paitsi radion ja tv:n välityksellä (TOL 2, 14 §).
4. Voit sisällyttää opetuksessa käytettävään kokoomateokseen teoksen (ei laajaa) tai osia teoksesta 5 vuotta julkaisun jälkeen (TOL 2, 18 §).

JA MITÄ VIÄ?
1. Voit ottaa lainauksia teoksesta, eli osia teoksesta, mutta kerro lähteesi (TOL 2, 22 §).
2. Voit käyttää teosta, jonka viimeisen päätekijän kuolemasta on kulunut 70 vuotta (TOL 4, 43-45 §).
3. Jos valokuva ei ole teos, sillä on vain 50 vuoden suoja-aika kuvan ottamisesta (TOL 5, 49 §).
4. Voit tehdä toisen teoksen pohjalta uuden teoksen, mutta sen on oltava persoonallisella tavalla erilainen kuin alkuperäisteos, eli ei esim. rajattu kuva tai vaikkapa muunnos toiseen taiteenlajiin ei riitä (TOL 1, 4 §). Toki muunnelmia ja käännöksiäkin voi tehdä, mutta niihin tarvitaan oikeudenomistajan lupa (TOL 1, 2 §).
5. Voit tarjota muille linkin teoksen nettiosoitteeseen!
6. Voit käyttää teoksia, joiden tekijät ovat luovuttaneet ne vapaaseen käyttöön. Tällaiset teokset tunnistaa esim. CC-merkinnästä. Vapaaseen käyttöön luovutettuja teoksia löytyy mm. seuraavista osoitteista:

http://archive.org/index.php (monenlaista),
http://commons.wikimedia.org/wiki/Etusivu (monenlaista),
http://www.freedigitalphotos.net/ (kuvia)
http://www.freephotobank.org/main.php (kuvia),
http://www.jamendo.com/en/ (musiikkia),
http://www.freesound.org/ (musiikkia),
http://www.valo-cd.fi/ (monenlaista kotimaista).

NO EHKÄ NÄÄKIN VOIS KERTOO
1. Rakennuksia saa kuvata vapaasti (TOL 2, 25 §).
2. Julkaistut lait, asetukset, päätökset, lausumat, määräykset, valtiosopimukset, kansainvälisiä velvoitteita sisältävät asiakirjat ja näiden käännökset eivät synnytä tekijänoikeutta tekijöilleen, mutta jos jokin niistä sisältää itsenäisen teoksen, tuon itsenäisen teoksen tekijällä on tekijänoikeudet (TOL 1, 9 §).

ANNA MÄÄ SELITÄN
Antakaa ärsyttävät otsikot minulle anteeksi. TOL tarkoittaa Tekijänoikeuslakia.

T. Raimo "A-P" Virta